Friday October 11

2:45pm Czech Republic v England

Saturday October 12

9am Georgia v Ireland

Noon Denmark v Switzerland

2:45pm Norway v Spain

Italy v Greece

8:30pm St Louis v Pittsburgh

Sunday October 13

Noon Belarus v Netherlands

2:45pm Estonia v Germany

Monday October 14

2:45pm Belarus v England

Ukraine v Portugal

France v Turkey

League code: z06bmx